Thư Gửi Tác Giả The Color Purple

Thư Gửi Tác Giả The Color Purple

– thơ Du Tử Lê, nhạc Nhất Chi Vũ, ca sĩ: Thành Nam, hòa âm: Nguyễn Đức Thịnh & Vườn Xanh

 

Advertisements